Vrácení zboží

Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář

Do kdy můžete odstoupit od kupní smlouvy?

Pokud jste spotřebitelem, máte právo v případě, že jste objednali zboží na našem e-shopu, odstoupit bez udání důvodu od již uzavřené kupní smlouvy. Odstoupit musíte nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na kupující podnikatele (je-li na faktuře uvedeno IČ kupujícího).

Jak odstoupit od smlouvy a jak vrátit zboží?

K odstoupení můžete využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který najdete níže. 

Odstoupení nám doručte jakýmkoliv dostatečně prokazatelným způsobem, například elektronicky na náš e-mail info@depilujeme.cz nebo písemně na adresu provozovny Evolution Beauty Institut s.r.o. - 5. května 70, 140 00 Praha 4.

Odstoupíte-li od kupní smlouvy, je vaší povinností nám vrátit nebo zaslat všechno zboží, kterého se kupní smlouva týkala, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží nám můžete zaslat nebo osobně přinést na adresu Evolution Beauty Institut s.r.o. - 5. května 70, 140 00 Praha 4 v běžné otevírací době.

V případě, že zboží vracíte poštou, dobře jej zabalte, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. V případě, že jste od nás obdrželi dárky, přiložte i je. Zboží je nutno vrátit kompletní, s veškerou dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém bylo zboží převzato. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. 

Byly-li se zbožím poskytovány dárky,  jste povinni vrátit i tyto dárky. 

Kdy obdržíte zpět své peníze? Kdo hradí poštovné?

Po odstoupení od kupní smlouvy vám nejpozději do 14 dnů vrátíme kupní cenu dodaného zboží včetně případných nákladů na dodání, které jste zaplatili. Jestliže jste však zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který jsme v době uzavření kupní smlouvy nabízeli, vrátíme vám náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejsme povinni vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než zboží obdržíme, případně dříve, než kupující jednoznačně prokáže, že nám zboží odeslal.

Při vrácení zboží hradíte náklady na vrácení tohoto zboží.

Kdy není možné odstoupit od smlouvy?

Nelze odstoupit od kupní smlouvy o:

  • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Všechny podrobnosti o odstoupení od kupní smlouvy najdete v obchodních podmínkách.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář ke stáhnutí zde.

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:  www.depilujeme.cz
Obchodní společnost Evolution Beauty Institut s.r.o.
Se sídlem: 5. května 70, 140 00 Praha 4
IČ: 07996811
DIČ: CZ07996811
E-mailová adresa: info@depilujeme.cz
Telefonní číslo:  +420 731 514 401

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od smlouvy (vyplňuje zákazník):

Datum objednání:
Číslo objednávky:
Jméno a příjmení: 
E-mail:     
Telefonní číslo:
Doručovací adresa:     
Specifikace zboží, kterého se smlouva týká:
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

    

Datum:

Podpis: